ZKTIME SAMOSTALNI SISTEMI ZKInventory

Brend: ZKTIME SAMOSTALNI SISTEMI
Kod proizvoda: ZKTIME SAMOSTALNI SISTEMI ZKInventory
Dostupnost: Na lageru
Cena: 521,088.00 RSD
Bez PDV-a: 434,240.00 RSD
ZKInventory je sistem za popis osnovnih sredstava, i kontrolu magacina ili poslovnih prostorija

Secam CCTV Corporation je više od 15 godina jedna od vodećih kompanija u Srbiji na polju implementacije barcode tehnologije

Dugogodišnje partnerstvo sa kompanijom Intermec Technologies (SAD) čini da najnovija dostignuća u tehnologijama automatskog očitavanja podataka i identifikacije stižu do domaćih poslovnih sistema. 

Sistem za evidenciju, praćenje i obračun osnovnih sredstava Sistem OSRED, na osnovu kataloga podataka o lokacijama, osnovnim sredstvima, radnicima, amortizacionim i revalorizacionim podacima, kontnom planu i drugim potrebnim podacima omogućuje uvid u lokacijsko i finansijsko stanje osnovnih sredstava. 

Sistem za popis osnovnih sredstava nazvan je OSRED-TENSOR i sastoji se iz odgovarajućeg hardvera i softwera. 

Kako svaki inicijalni popis počinje unošenjem podataka o osnovnim sredstvima u bazu i označavanjem inventara poliesterskim nalepnicama sa barkodom, prva karika u lancu je štampač Intermec PF8t, termalni štampač barcode nalepnica malih dimenzija. 

Barcode nalepnice mogu da se štampaju iz namenskih aplikacija za Windows, Microsoft Office. Rolne sa nalepnicama dužine do 10800 inča se jednostavno nameštaju. 

Memorija uređaja se može nadograditi flash karticom kapaciteta do 1GB, a povezivanje sa računarom se obavlja putem serijskog, paralelnog ili USB interfejsa. 

Za čitanje odštampanih barcode nalepnica koriste seprenosni terminal Intermec CS40 i CN50. 

Osnovna sredstva koja posedujete označena su barcode poliesterskim samolepljivim nalepnicama.
Sve prostorije, odnosno lokacije na kojima se nalaze osnovna sredstva mogu biti označene odgovarajućim barcode oznakama, kao što i radnici koji su zaduženi sa sredstvima imaju barcode-irane identifikacione kartice. 

Popis osnovnih sredstava se vrši pomoću CK1 mobilnog računara, jednostavnim očitavanjem nalepnice lokacije na kojoj se nalazi osnovno sredstvo i nalepnice osnovnog sredstva. CK1 na displeju pokazuje podatke o osnovnom sredstvu i upućuje popisivača na sledeću akciju. 

Podaci o osnovnim sredstvima, trenutnom statusu i lokaciji na kojoj se nalaze redovno se ažuriraju u PC računaru. U trenutku kada se vrši popis ovi podaci se prenose u CK1. Nakon završenog popisa, ili dela popisa, podaci o popisu se automatski prenose sa CK1 na PC računar, gde su dostupni izveštaji o popisu. Posle unosa podataka o viškovima i otpisu manjka, vrši se obračun amortizacije i revalorizacije.
Program na PC računaru omogućuje automatsko knjiženje obračunatih podataka. 
  • Opis_softvera_i_modula_2019V5-4

    Opis_softvera_i_modula_2019V5-4Slicni proizvodi:
Kontrola Pristupa ZKPatrol Guard
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

39,081.60 RSD


Kontrola Pristupa ZKElevator
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

55,365.60 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKActive Directory
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

73,348.80 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKTime V18 Face
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

77,880.00 RSD


Parking Sistemi PARKING MENAGMENT SOFTWARE
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

195,408.00 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKTravelorder Putni Nalozi ZKreport
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

293,112.00 RSD


Fitnes ZKticketing
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

569,940.00 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKFuelcontroll TG
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

1,058,460.00 RSD