VIDEO NADZOR

Video nadzor

Video nadzor u vašem stanu ili poslovnom prostoru

Video nadzor predstavlja sistem tehničkog obezbeđenja koji umnogome može doprineti Vašoj bezbednosti i produktivnosti na radnom mestu. 
Video nadzor u poslovnim objektima je od visokog značaja za bezbednost i produktivnost na radnom mestu. Ovim sistemom može se pratiti ponašanje 
zaposlenih na radnom mestu, smanjiti mogućnost krađe ili neželjenih incidenata. Kvalitet samog sistema je od presudnog značaja u ovom slučaju. 
U našem asortimanu se izdvajaju Hikvision - kamere, snimači i oprema za video nadzor, koja se odlikuje visokim kvalitetom slike, pouzdanošću i 
velikim izborom mogućnosti za integraciju sa drugim sistemima. Cena opreme za video nadzor jeste jedan od presudnih faktora u odluci za nabavku i 
ugradnju ovakvog sistema, ali i tu važi pravilo da ne treba birati najeftiniju opremu na račun kvaliteta i pouzdanosti.

Hikvision oprema za video nadzor predstavlja optimalan odnos cene i kvaliteta. U sadašnje vreme sistem video nadzora više ne predstavlja tako veliki 
izdatak kao što je to bilo pre par godina i predstavlja poželjan deo tehničke zaštite svakog objekta. 

Video nadzor – tehnički aspekti

Sistemi za video nadzor se sastoje od uređaja za obradu slike odnosno kamera za video nadzor i uređaja za snimanje.

Video nadzor se u osnovi deli po tehnologiji obrade slike na sisteme sa analognim signalima (analogni video nadzor) i sisteme sa digitalnim signalom 
(IP video nadzor i HD video nadzor). Postoje i prelazne varijante sistema tzv. hibridni video nadzor, koji uglavnom predstavlja kombinaciju ip kamera 
i običnih analognih kamera za video nadzor.

Sistemi za video nadzor se sastoje od kamera i digitalnog snimača (DVR) koji vrši obradu signala i distribuciju slike. Slika se distribuira na različite medijume 
na primer u poslednje vreme je veoma aktuelan video nadzor preko interneta odnosno daljinski video nadzor preko mobilnog telefona ili računara). 
Uređaji za snimanje su u stvari samostalni serveri koji se mogu povezati preko računarske mreže, tako da se slika i snimak putem interneta ili lokalne računarske 
mreže može pratiti sa bilo kog računara na bilo kom mestu u svetu. Slika se takođe može pratiti preko konvencionalnih uređaja kao što je računarski monitor, 
monitor za video nadzor ili televizor preko UHF modulatora za distribuciju slike kroz sistem kablovske televizije.

Kriterijumi prema kojima se dele kamere za video nadzor

Osnovni kriterijum je arhitektura sistema, tako da postoje analogne kamere, ip kamere i hd kamere za video nadzor. 
Dalje se kamere dele prema obliku kućišta na dome kamere, bullet kamere i box kamere. 
Sve ove kamere se proizvode u varijantama kamera za spoljnu montažu i kamera za unutrašnju montažu.

Postoje kamere za noćno snimanje sa IR diodama (dan-noć kamere) i kamere bez IR dioda za koje je potreban dodatni izvor osvetljenja. 
Takođe postoje bežične kamere za video nadzor, uglavnom u varijanti bežične IP kamere, koja se može integrisati u bežičnu računarsku mrežu u objektu.

Parametri koji definišu kvalitet slike sa kamere u načelu su rezolucija slike izražena u TV linijama ili megapikselima, tehnologija izrade čipa (CMOS ili CCD čip), 
i naravno proizvođač i elektronika za obradu slike sa čipa. IP kamere za video nadzor imaju čip od nekoliko mega-piksela, za njima su i HD kamere za video nadzor 
sa ekvivalentom čipa u rangu IP kamera sa nižom rezolucijom i na kraju standardne analogne kamere sa rezolucijom od nekoliko stotina TV linija.

Ostalu opremu za video nadzor čine kablovi za video nadzor, razna kućišta za kamere, grejači i slično.


IZABERI OPREMU