Filteri
Proizvodjač
  • 13
  • 25
  • 1
Cena do:
VRSTA SISTEMA
  • 31
  • 7
Centrale za signalizaciju požara:
Global Fire Equipment ORION 2
Konvencionalna požarna centrala sa 2 zone U plastičnom kućištu sa signalizacionim

14,868.00 RSD


Global Fire Equipment ORION 4
Konvencionalna požarna centrala sa 4 zone U plastičnom kućištu sa signalizacionim

15,576.00 RSD


Global Fire Equipment Orion EX
Konvencionalna požarna centrala sa 3 zone i upravljanjem gašenjem požara U plastičnom

17,983.20 RSD


Global Fire Equipment ORION 8
Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona U plastičnom kućištu sa signalizacionim

20,107.20 RSD


Global Fire Equipment Orion Plus
Konvencionalna požarna centrala sa 16 zona U plastičnom kućištu sa signalizacionim

27,612.00 RSD


Paralelni tablo za kontrolu i upravljanje adresabilnih požarnih centrala Kontrola svih funkcija

42,834.00 RSD


Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom Do 125 adresabilnih elemenata u petlji,

55,790.40 RSD


LST Labor Strauss BC06-1/INT1
Konvencionalna požarna centrala sa 4 zone Mogućnost proširenja do 6 zona. U metalnom

56,923.20 RSD


Analogno-adresabilna požarna centrala sa dve petlje Do 125 adresabilnih elemenata u petlji

66,552.00 RSD


LST Labor Strauss SG70-1
Paralelni tablo za sve BC216 i BC016 centrale

67,968.00 RSD


Global Fire Equipment GEKKO 2 LOOPS
Analogno-adresabilna požarna centrala sa dve petlje Do 125 adresabilnih elemenata u petlji

84,960.00 RSD


Global Fire Equipment J-NET-REP
Paralelni tablo za J-NET centrale sa mogućnošću dodavanja do 3 petlje Kontrola svih

92,748.00 RSD


LST Labor Strauss BC016-1/INT1
Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona Mogućnost proširenja do 16 zona. U metalnom

101,244.00 RSD


Global Fire Equipment GEKKO 3 LOOPS
Analogno-adresabilna požarna centrala sa tri petlje Do 125 adresabilnih elemenata u petlji

104,571.60 RSD


LST Labor Strauss BC06-1EXT/INT1
Konvencionalna požarna centrala sa 4 zone i jendom zonom za gašenje U metalnom kućištu

114,696.00 RSD


Global Fire Equipment J-NET-SC001
Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom Do 125 adresabilnih elemenata u petlji

115,191.60 RSD


LST Labor Strauss ABF216-1
Operativni panel za kontrolu i upravljanje centrala BC216-2/INT1 i BC216-3/INT1 u umrežen

121,776.00 RSD


Global Fire Equipment GEKKO 4 LOOPS
Analogno-adresabilna požarna centrala sa četiri petlje Do 125 adresabilnih elemenata u petlji

122,271.60 RSD


LST Labor Strauss BC600-8L2S
Adresabilna mikro-prosecorska požarna centrala modularnog tipa Mogućnost instaliranja do

126,024.00 RSD


ELKRON Pozarna Adresabilna Centrala FAP544
Microprocessor control unit with 2 loop lines expandable to 4 Possibility of managing up to

126,024.00 RSD


Global Fire Equipment J-NET-SC002
Analogno-adresabilna požarna centrala sa 2 petlje, mogućnost umrežavanja Do 125 adresabilnih

136,573.20 RSD


LST Labor Strauss BC216-3/INT1
Adresabilna mikroprocesorska Požarna centrala za rad u mreži U metalnom kućištu bez

154,344.00 RSD


LST Labor Strauss BC600-16L2S
Adresabilna mikro-prosecorska požarna centrala modularnog tipa Mogućnost instaliranja do

155,760.00 RSD


Global Fire Equipment J-NET-SC003
Analogno-adresabilna požarna centrala sa 3 petlje, mogućnost umrežavanja Do 125 adresabilnih

156,751.20 RSD


LST Labor Strauss BC216-1/INT1
Adresabilna mikro-prosecorska požarna centrala Mogućnost instaliranja do 2 petlje, u metalnom

167,088.00 RSD


LST Labor Strauss BC600-8L4S
Adresabilna mikro-prosecorska požarna centrala modularnog tipa Mogućnost instaliranja do

167,796.00 RSD


LST Labor Strauss BC600-16L4S
Mogućnost instaliranja do 16 modula, u metalnom kućištu, sa tastaturom, LED displejom

175,584.00 RSD


LST Labor Strauss BC216-2/INT1
Adresabilna mikro-prosecorska požarna centrala za rad u mreži Mogućnost instaliranja do

189,744.00 RSD


LST Labor Strauss BC216-1S
Adresabilna mikro-prosecorska požarna centrala sa 1 petljom (LIF64-1)

200,364.00 RSD


Global Fire Equipment J-NET-SC004
Analogno-adresabilna požarna centrala sa 4 petlje, mogućnost umrežavanja Do 125 adresabilnih

207,444.00 RSD


Global Fire Equipment J-NET-SC005
Analogno-adresabilna požarna centrala sa 5 petlji, mogućnost umrežavanja Do 125 adresabilnih

265,216.80 RSD


Global Fire Equipment J-NET-SC006
Analogno-adresabilna požarna centrala sa 6 petlji, mogućnost umrežavanja Proširiva

286,527.60 RSD

Stranica 1 od 2