HDCVI video nadzor

HDCVI video nadzor

 

HDCVI (High Definition Composite Video Interface) je tehnologija
nove generacije koju je razvila kompanija Dahua Technology. Ovaj sistem velikom brzinom menja svet video nadzora i pruža neuporedivo viši kvalitet slike. Zahvaljujući veoma povoljnoj ceni ovi sistemi vrlo brzo menjaju postojeće analogne sisteme i uskoro će biti dominantni na tržištu video nadzora visoke rezolucije. Instalacija novih HDCVI sistema video nadzora, odnosno zamena postojećih analognih sistema HDCVI tehnologijom je u mnogome pojednostavljena jer se za prenos signala koristi već postojeća koaksijalna instalacija.

Analogni sistemi zasnovani na koaksijalnim instalacijama, još uvek dominiraju tržištem video nadzora.

Pretpostavlja se da je oko 400 miliona analognih kamera na svetskom tržištu u upotrebi. Zahtevi za visokom rezolucijom od strane krajnih korisnika su sve češći, međutim potreba za zamenom kablova za FULL HD sistem može rezultovati veće troškove. Bez potrebe za novim kablovima, HDCVI je jedina opcija za nadogradnju postojećeg analognog sistema video nadzora standardne rezolucije na sistem visoke rezolucije, usput nudeći mnogobrojne pogodnosti i dodatke uz niže ukupne troškove.

Jednom rečju HDCVI je industrijski proboj, revolucionarna tehnologija koja nudi megapikselni kvalitet slike pri prenosu na većoj udaljenosti uz prednost lake instalacije.

Vrsta Analogni HD-SDI IP HD-CVI
Rezolucija D1, 960H 720p, 1080p 720p, 1080p, 5M itd. 720p, 1080p
Vrsta kabla Koaksijalni Koaksijalni Mrežni Koaksijalni
UTP Podržan Nije podržan Nije podržan Podržan
Kašnjenje Bez kašnjenja Bez kašnjenja do 300 milisekundi Bez kašnjenja
Kvalitet Standardni Visok kvalitet Promenljiv kvalitet Visok kvalitet
Dužina kabla do 300 metara do 100 metara do 100 metara od 300 do 700 metara
Transmisija Video signal Video i audio signal Video, audio i podaci Video, audio i podaci
Instalacija Laka Laka Kompleksna Laka
Anti-interference Jake Slabe Jake Jake
Cena Niska Visoka Visoka Niska

 

Glavne karakteristike

HDCVI standard podržava emitovanje u dve rezolucije: HD (1280×720 odnosno 720p) i FULL HD (1920×1080 odnosno 1080p). Takođe, podržane su i brzine od 25, 30, 50 i 60 frejmova po sekundi i to u sledećim rezolucijama:

Rezolucija Broj frejmova
1280×720 (720p) 25 frejmova po sekundi
1280×720 (720p) 30 frejmova po sekundi
1280×720 (720p) 50 frejmova po sekundi
1280×720 (720p) 60 frejmova po sekundi
1920×1080 (1080p) 25 frejmova po sekundi
1920×1080 (1080p) 30 frejmova po sekundi

 

HDCVI tehnologija omogućava prenos signala u FULL HD rezoluciji putem koaksijalne instalacije, tako da se sam proces instalacije ne razlikuje od instalacije standardnih analognih sistema video nadzora. Šta više, zamena postojećih analognih sistema je jednostavna odnosno potrebno je zameniti postojeće analogne snimače i kamere novom HDCVI tehnologijom, čime se dobija FULL HD megapikselni kvalitet slike.

S obzirom na činjenicu da se prenos vrši preko koaksijalnog kabla, HDCVI obezbeđuje pouzdan prenos na većim razdaljinama bez upotrebe dodatnih pojačavača. Prenos podataka na 700 metara preko koaksijalnog kabla se može realizovati u zavisnosti od izabranog kabla. U poređenju sa HD-SDI sistemima, HDCVI pokazuje izrazitu prednost. Kablovski prenos preko HD-SDI doseže najviše 100 metara, dok HDCVI može ostvariti razdaljinu i do 700 metara koristeći RG6 kabl koji sadrži nisku stopu distorzije signala.

 

Tri signala (video, audio i ptz kontrola) se prenose preko jednog kabla, tako da ovo rešenje dodatno pojednostavljuje kabliranje usput omogućavajući gladak prenos svih signala. Takođe, HDCVI signal se može prenositi i putem UTP kabla, ali se tada razdaljina smanjuje.

U odnosu na HD-SDI tehnologiju koja funkcioniše na jako visokim frekvencijama, nova HDCVI tehnologija koristi za prenos signala frekvencije ispod 50 megaherca. Zahvaljujući ovome HDCVI sistemi video nadzora poseduju povećanu otpornost na interference kojima su dosadašnji analogni sistemi video nadzora bili podložni. Na velikim dužinama prenosa, HDCVI nema nikakvo kašnjenje prilikom prenosa video signala tako da pruža odlične performanse u realnom vremenu i ne zahteva kompresiju, što znači da uspešno održava visok kvalitet slike.

Tehničke specifikacije
– FULL HD video format 1080p (1920×1080) & 720p (1280×720)
– Analogna modulacija, nekompresovani signal bez smetnji
– Prenos preko koaksijalnog kabla, pouzdan i bez kašnjenja od tačke do tačke
– Automatska kompenzacija i prenos na velikim razdaljinama do 700 metara
– HDCVI objedinjuje video, audio i PTZ signale, i prenosi ih preko jednog koaksijalnog kabla.
– Dvosmerni prenos podataka

Prednosti

– Jeftina i jednostavna nadogradnja na FULL HD sistem nove generacije.
– Megapikselni nekompresovani kvalitet slike u rezolucijama 1080p (1920×1080) & 720p (1280×720)
– Video transmisija velikog dometa bez kašnjenja, bez potrebe za pojačavačima i dodatnom opremom.
– Veoma otporan na smetnje, jako dobro zaštićen. Konstantan prenos signala i prikaz bez problema kao što je opadanje broja frejmova.
– Sistem otvorene HD analogne transmisije uspostavlja i razvija industrijski lanac napravljen da unapredi tehničke standarde.

Tribrid

Kod HDCVI tehnologije se prvi put pominje termin Tribrid. Do sada smo imali takozvane hibrid sisteme koji su mogli intergrisati analogne sisteme video nadzora i IP sisteme video nadzora. Tribrid uređaj predstavlja snimač nove generacije, sa jakim hardverom, koji objedinjuje sve dosadašnje tehnologije sa najnovijom HDCVI tehnologijom, tako da je u mogućnosti da prikaže, snimi i reprodukuje signal sa standardnih analognih kamera, IP kamera, kao i sa najnovijih HDCVI kamera.

Ovaj uređaj u mnogome olakšava nadogradnju postojećih sistema video nadzora i prelaz na novu tehnologiju, istovremeno zadržavajući postojeće kamere i uz najmanja novčana ulaganja.

Dakle, potrebno je samo zameniti postojeći hibridni snimač i krenuti u implementaciju nove HDCVI tehnologije. O snimačima će biti više reči u daljem delu ovog poglavlja, ali ćemo ovde napomenuti samo da Tribrid snimači dolaze u dve varijante:

– 8 + 8 kanala (gde prvih 8 kanala može biti kombinacija analognih i HDCVI kamera, dok je drugih 8 kanala rezervisano sa IP kamere)

– 16 + 16 kanala (gde prvih 16 kanala može biti kombinacija analognih i HDCVI kamera, dok je drugih 16 kanala rezervisano za IP kamere).

Hibrid

Termin hibrid se u sistemima video nadzora pominje kada uređaj za snimanje podržava priključenje, nadzor i snimanje različitih tehnologija sistema za video nadzor. Kod HDCVI tehnologije pojam hibrid označava mogućnost snimača da snima kako HDCVI tako i IP kamere. U odnosu od serije i modela snimača, broj IP kamera koje se mogu priključiti na snimač varira od jedne do osam IP kamera. Rezolucija IP kamera je takođe važan faktor, pa i to treba uzeti u obzir kada pravite svoj novi hibridni sistem ili nadograđujete postojeću instalaciju. Ukoliko želite da koristite ovu opciju, dovoljno je da u svom snimaču odaberete režim rada. Snimač će Vam već ponuditi u kojim kombinacijama sve može da funkcioniše, a Vaše je da samo jednostavnim klikom iz liste ponuđenih opcija odaberete željeni način rada. Nakon izbora, snimač će se restartovati i pripremiti sve što je potrebno za priključenje IP kamera. Dodavanje IP kamera se vrši iz glavnog menija, izborom opcije Remote Device nakon čega ćete na ekranu dobiti prozor sa dostupnim IP kamerama u svojoj lokalnoj mreži.

P2P (eng. Peer To Peer)

Dahua u svoje snimače nove generacije ugrađuje i takozvanu P2P funkciju, koja u mnogome olakšava povezivanje mrežnih snimača na internet. Do sada je bilo potrebno obezbediti niz parametara kako bi se slika dobila na primer na mobilnom telefonu: preusmeriti portove na ruteru, obezbediti javnu IP adresu, registrovati DDNS domen ukoliko statička IP adresa nije dostupna itd. Od sada, umrežavanje je nikad lakše. Dovoljno je samo aktivirati P2P funkciju na snimaču, skenirati mobilnim telefonom QR kod, uneti korisničko ime i lozinku i to je to, slika se pojavljuje na telefonu.

Pregled putem računara se može ostvariti na dva načina: ili korišćenjem web pretraživača ili korišćenjem najnovije verzije aplikacije Smart PSS. I kod jednog i kod drugog načina pristupa, potrebna su tri parametra, a to su serijski broj uređaja, korisničko ime i lozinka, odnosno isti parametri kao kod pristupa mobilnim telefonom. Neke osobine možete pogledati na sledećoj slici.

3G i WiFi povezivanje

Kao što znate, u dosadašnjim sistemima je bilo potrebno dovesti mrežni kabl direktno do uređaja za snimanje kako bi uređaj ostvario komunikaciju sa Internetom i omogućio daljinsko praćenje sa mobilnih telefona ili udaljenih računara.

Sada to više nije obavezno, jer novi snimači kompanije Dahua, bilo da se radi o analognim, HDCVI ili IP snimačima, poseduju višestruke mogućnosti povezivanja, a neke od njih jesu upotreba wireless odnosno bežične konekcije ili upotreba 3G konekcije. Na taj način više ne morate provlačiti UTP kabl direktno do snimača, već na jednostavan način svoj sistem možete povezati sa Internetom.

Oba načina zahtevaju upotrebu USB stikova koji se priključuju na neki od slobodnih portova uređaja. Tako, ukoliko se snimač nalazi blizu nekog bežičnog rutera, dovoljno je priključiti neki WiFi USB modul (npr. Tenda W311U+ koji možete naći u našoj ponudi), jednostavno pronaći bežičnu mrežu, konektovati se na nju, a onda korišćenjem P2P konekcije ostvariti pristup sa Internetom.

Korak1: Priključite svoj WiFi USB modul i otvorite prozor za podešavanje bežične konekcije:

Korak 2: Iz liste ponuđenih bežičnih mreža odaberite željenu mrežu i kliknite na taster Connect, nakon čega ćete dobiti prozor za podešavanje željene bežične konekcije. Unesite potrebnu lozinku za bežičnu mrežu, pritisnite taster Connect, nakog čega ćete, ukoliko su podešavanja dobra, dobiti sledeći prozor sa dodeljenom IP adresom.

Nakon uspešnog povezivanja, Vaš snimač je sada vezan na Internet i možete nastaviti sa daljim podešavanjima snimača.

Sa druge strane, ukoliko u blizini snimača ne postoje nikakve bežične mreže, a postoji 3G signal, onda uz pomoć 3G USB stika Vašeg provajdera mobilne telefonije možete ostvariti konekciju sa Internetom i na najlakši način obezbediti udaljeni nadzor Vašeg objekta. Upotreba 3G USB stika i ovakvo povezivanje na Internet obezbeđuje mobilnost Vašeg uređaja, odnosno uređaj sada ne mora biti više statičan, već može služiti i za nadzor vozila u pokretu jer je pokrivenost teritorije 3G ili GPRS signalom jako visoka.

Korak 1: Priključite svoj 3G USB modul i otvorite prozor za podešavanje 3G konekcije:

Korak 2: Kliknite na Enable da biste aktivirati 3G konekciju, a zatim popunite polja koje se tiču autentifikacije: APN, Username, Password i naravno broj koji treba pozvati kako bi se ostvarila 3G konekcija. Kod domaćih provajdera mobilne telefonije broj je obično *99#, dok ostali parametri variraju od provajdera do provajdera.

Nakon unosa osnovnih parametara kliknite na taster Connect i sačekajte par trenutaka kako bi se veza uspostavila. Kada veza bude uspostavljena u donjem delu ekrana će biti prikazana dodeljena IP adresa. Nakon ovoga, jednostavnom aktivacijom P2P konekcije možete svoj uređaj gledati sa svog mobilnog telefona ili sa udaljenog računara.

Ovakvim tipovima konekcije je Dahua još jednom pokazala da je lider na poljima inovacija u sistemima video nadzora.

Snimanje kamera

Svi HDCVI snimači kompanije Dahua su veoma bogati opcijama i mogućnostima, pa je tako slučaj i ovde. Snimači su podeljeni u dve klase: HD i FULL HD. Prvi tip snimača (serija 5) je namenjen snimanju HDCVI kamera rezolucije 1 megapiksel, 1,3 megapiksela i 1,4 megapiksela u realnom vremenu. Međutim, nove generacije HD 720p snimača omogućuju snimanje i FULL HD kamera rezolucije 2 megapiksela i 2,4 megapiksela, s razlikom što se FULL HD kamere na HD snimačima snimaju u 12 frejmova po sekundi.

Drugi tip snimača (serija 7) je pogodan za snimanje kako HD, tako i FULL HD HDCVI kamera u realnom vremenu, pa na osnovu ovoga možete napraviti izbor koji Vam se najbolje uklapa u situaciju na terenu, a i ovako na najbolji način možete izaći u susret kupcu.

Kada pričamo o snimanju IP kamera na HDCVI snimačima, jedino što trebate uzeti u obzir jeste rezolucija IP kamera, jer se na osnovu rezolucije prilagođava i broj kanala koji HDCVI snimač može snimiti.

DDNS

Jedna od najpoznatijih opcija prilikom povezivanja uređaja na Internet jeste i registracija dinamičkog DNS domena. Kako se veoma često dešava da na lokaciji gde je snimač postavljen ne postoji Internet konekcija sa statičkom IP adresom, tada je potrebno registrovati DDNS domen koji će služiti za pristup snimaču putem Internet konekcije. Ono što želimo da naglasimo jeste da Dahua poseduje dva svoja DDNS servera (Dahua DDNS i Quick DDNS), tako da nije potrebna kupovina i registracija domena na drugim sajtovima. Ovim je omogućeno da instalacija protekne vrlo brzo i da samo u par jednostavnih koraka registrujete svoj DDNS domen koji ćete koristiti.

Sve što je potrebno da uradite jeste da upišete željeni naziv domena koji želite koristiti (na primer mojakuca.dahuaddns.com), email adresu koju prethodno trebate registrovati na sajtu www. dahuaddns.com (ili www.quickddns.com u zavisnosti od verzije uređaja), sačuvati podešavanja i pritisnuti taster Test. Nakon ovoga sistem će prikazati poruku o uspešnoj registraciji i ovim je proces registracije DDNS domena završen.