Filteri
Proizvodjač
  • 2
  • 1
  • 20
  • 6
  • 1
Cena do:
INTERFONSKI KOMPLET
  • 12
  • 18
NAčIN KOMUNIKACIJE
  • 21
  • 8
Interfonski kompleti:
TEH-TEL „URBAN“
Interfonski komplet za 1 korisnika “URBAN”

2,935.97 RSD


TEH-TEL STRONG 1
Komplet int. za 1 korisnika "STRONG 1" Omogućava poziv sa spoljne jedinice i komunikaciju

6,911.52 RSD


Comelit 8271
Audio interfonski komplet za 1 korisnika, 4+n, u sastavu: ●Pozivni panel tipa sa 1 poz.tasterom(pozadinsko

7,497.00 RSD


Comelit KAE5061
Audio interfonski komplet za 1 korisnika

8,282.40 RSD


TEH-TEL STRONG 2
Komplet interfona za 2 korisnika STRONG 2 b Namenjen je za povezivanje dva nezavisna korisnika

9,360.54 RSD


Comelit 8272
Audio interfonski komplet za 2 korisnika, 4+n, u sastavu: ● Pozivnipaneltipasa2poz.tastera(pozadinskoosvetlenjeplavimLEdiodama)imikro-zvučnomkombinacijom

9,710.40 RSD


Comelit 8270
Audio interfonski komplet za 1 korisnika, 2-žilni, u sastavu: ●Pozivni panel tipa sa 1 poz.

9,803.22 RSD


Comelit KAE5062
Audio interfonski komplet za 2 korisnika

10,852.80 RSD


TEH-TEL Video interfon IN
Video interfon IN 1g-cmos

11,879.53 RSD


Comelit 8273
Audio interfonski komplet za 3 korisnika, 4+n, u sastavu: ● Pozivni panel tipa sa 3 poz.tastera

12,590.68 RSD


TEH-TEL Video interfon “INTER KOLOR” Sony kolor
Video interfon “INTER KOLOR” Sony

14,047.24 RSD


Comelit 8274
Audio interfonski komplet za 4 korisnika, 4+n, u sastavu: ●Pozivni panel tipa sa 4 poz.tastera

14,154.34 RSD


Comelit 8274
Audio interfonski komplet za 4 korisnika, 4+n, u sastavu: ● Pozivni panel tipa sa 4 poz.tastera

15,378.13 RSD


TEH-TEL Video interfon za jednog korisnika HIT 7
Video interfon za jednog korisnika sastavljen od pozivne jedinice sa kolor kamerom, unutrašnje

20,160.50 RSD


HIKVISION DS-KIS203
Video interfon kit, spoljna i unutrašnja jedinica Spoljna jedinica poseduje kameru rezolucije

21,420.00 RSD


Comelit KAE5064
Pozivni panel tipa sa 4 poz. tastera (pozadinsko osvetlenje plavim LE diodama) i mikro-zvučnom

22,848.00 RSD


DAHUA VTKA-VTO5110B
Video interfonski komplet, u sastavu:Hands-free kolor video interfonski monitor 7", tip

23,847.60 RSD


DAHUA VTO3211D-P/P2/P4
VTO3211D-P/P2/P4 IP 1/2/4-button Villa Outdoor Station Vandal-proof pozivni panel za IP video

50,694.00 RSD


Comelit 8461M
Video interfonski komplet za 1 korisnika, kolor, Simplebus, u sastavu: ● PozivnipaneltipaIdeasa1/2/4poz.tastera,kolorkameromsaICLEdiodamaimikro-zvučnomkombinacijom

51,806.41 RSD


Comelit 8461V
Video interfonski komplet za 1 korisnika, kolor, SimplebusTop, u sastavu: ● PozivnipaneltipaIdeasa1/2/4poz.tastera,kolorkameromsaICLEdiodamaimikro-zvučnomkombinacijom

54,785.22 RSD


Comelit 8461I
Video interfonski komplet za 1 korisnika, kolor, Simplebus, u sastavu: ● Pozivni panel tipa

61,305.47 RSD


Bitron Proširivi Kolor Video Interfonski Komplet za jednog korisnika
Sastoji se od 1 dozne AN6009, Jednog pozivnog modula sa kolor CCD kamerom AN6348/L, Pozivni

64,724.10 RSD


Comelit 8461I
Video interfonski komplet za 1 korisnika, kolor, Simplebus, u sastavu: ●PozivnipaneltipaIdeasa1/2/4poz.tastera,kolorkameromsaICLEdiodamaimikro-zvučnomkombinacijom

66,607.63 RSD


Comelit 8461X
Video interfonski komplet za 1 korisnika, kolor, Simplebus, u sastavu: ● PozivnipaneltipaIdeasa1/2/4poz.tastera,kolorkameromsaICLEdiodamaimikro-zvučnomkombinacijom

72,375.32 RSD


Comelit 8501HIM
Video interfonski komplet za 1 korisnika, kolor, IP (VIP), u sastavu: ● Audio/Video jedinica

109,187.74 RSD


Comelit 8504H
Video interfonski komplet za 1 korisnika, kolor, IP (VIP), u sastavu: ● Audio/Video jedinica

124,027.51 RSD


Comelit 8513HIM
Video interfonski komplet za 1 korisnika, Kolor, IP (VIP), u sastavu: ● Pozivni panel tipa

168,893.84 RSD


Comelit 8521
Video interfonski komplet za 1 korisnika, kolor, IP (VIP), u sastavu: ● Audio/Video jedinica

185,021.68 RSD


Comelit 8531
Video interfonski komplet za 1 korisnika, kolor, IP (VIP), u sastavu: ● Pozivni panel tipa

206,071.82 RSD


Comelit 8522
Video interfonski komplet za 2 korisnika, kolor, IP (VIP), u sastavu: ● Audio/Video jedinica

246,055.82 RSD