SAMO UZ LICENCU

Privatno obezbeđenje samo uz licencu

 PROVERA LICENCE LINK PKS  http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=19

Puna primena Zakona o privatnom obezbeđenju počela je 1. januara 2017. i svi koji se bave poslovima fizičko-tehničkog obezbeđenja moraju da poseduju licencu za obavljanje ove delatnosti. Prošle godine izdato je 7.360 licenci, dok je 15.230 kandidata položilo stručni ispit.
 
Polaganje stručnog ispita za dobijanje licence prijavilo je ukupno 19.694 lica od kojih je  15.230 položilo. Kandidati koji nisu prošli ponovo će polagati ispit, rekao je Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti Privredne komore Srbije.
 
„Samo u decembru prijavljeno je 7.130 kandidata što znači da je veliki broj čekao poslednji trenutak za polaganje stručnog ispita. Do kraja 2016. izdato je 7.360 licenci, ostali su u postupku“, rekao je Vučinić. Licence se, kako je objasnio, vrlo efikasno izdaju nakon izvršenih provera, ali je neophodno da svi oni koji su položili stručni ispit podnesu zahtev za dobijanje licence. Licencu za pravna lica dobila su ukupno 92 preduzeća, od kojih 62 za poslove fizičkog obezbeđenja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) počeće postupak nadzora i kontrole, a firme i pojedinci koji su započeli postupak licenciranja imaju obavezu da je sprovedu do kraja u što kraćem roku, naglasio je Vučinić. Ističe da PKS pomaže svojim članicama da se uspešno pripreme za taj proces, kako bi mogle efikasno da obavljaju svoju delatnost.
 
Vučinić podseća da je postupak licenciranja predviđen Zakonom i da su jasno definisani  uslovi,  kako za pravna, tako i za fizička lica. „Vrlo je značajno što Zakon utvrđuje različite vrste usluge tako da se svako može licencirati za delatnost kojom se bavi ili će se baviti. Tako je prilagođen i program obuke za radnike i polaganje stručnog ispita za licencu“, objasnio je predstavnik PKS. Proces licenciranja se nastavlja i u ovoj godini, sve odredbe zakona su na snazi, a posedovanje licence je obaveza kako za  davaoce tako i za naručioce usluga.
 
Prednost je, po rečima Vučinića, što će na tržištu ostati licencirane kompanije, obučene i opremljene za kvalitetno obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, dok će korisnici usluga i privatni, i javni sektor, imati garanciju i veći stepen poverenja, jer iza licenci stoji MUP Srbije.
 
Značajna je uloga i Stručnog saveta za unapređenje rada sektora privatnog obezbeđenja koji je, u skladu sa Zakonom, formirao ministar unutrašnjih poslova, u čijem su sastavu pripadnici MUP-a  i predstavnici Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale usluge Privredne komore Srbije.
 
Procenjuje se da je u sektoru privatnog obezbeđenja zaposleno između 25.000 i 30.000 ljudi. Očekuje se da u narednom periodu javni sektor završi proces licenciranja ili raspiše javne nabavke za ovim uslugama. Kako bi na tržištu bilo što više licencirnih radnika u proces treba da se uključe nezaposleni koji ispunjavaju uslove za ovaj posao. Veliku podršku pružiće im  Privredna komora Srbije i Nacionalna služba zapošljavanja, rekao je Vučinić.