Evidencija Radnog Vremena ZKActive Directory

Brend: Evidencija Radnog Vremena
Kod proizvoda: Evidencija Radnog Vremena ZKActive Directory
Dostupnost: Na lageru
Cena: 73,348.80 RSD
Bez PDV-a: 61,124.00 RSD
Najbolje rešenje za velike i srednje kompanije

Modul za sinhronizaciju sa Active Directory i Domen kontrolerom u okviru kompanije
Logovani korisnik na računaru ne mora da kuca password prilikom logovanja na sistem

Active Directory Integration

Modul ZKActive Directory služi za integraciju sa postojećim aktivnim direktorijumom unutar kompanije, što omogućava da se isti user name i password koristi za logovanje na software, administraciju podataka i računar. 

Ako korisnik izmeni password za logovanje na računar automatski se menja password za pristup svim modulima u okviru paketa ZKSoftware

Brisanjem ili oduzimanjem prava nekog korisnika automatski mu se zabranjuje pristup svim modulima ZKSoftware

Korišćenjem Active Directory Domain Services (AD DS) moguće je formirati pouzdanu, bezbednu i sasvim upravljivu infrastrukturu, namenjenu mrežnim korisnicima, a koja podržava i upotrebu svih aplikacija, koje za svoje funkcionisanje zahtevaju prisustvo servisa Active Directory.

AD baza podataka sadrži informacije o korisničkim identitetima, računarima, grupama, servisima i svim resursima u okviru mreže. Domen kontroler AD poseduje i servis za autentifikaciju korisničkih i računarskih naloga kada se prijavljuju na domen. AD čuva sve informacije o postojećim entitetima u domenu, zbog čega korisnici i računari moraju da kontaktiraju domen kontroler kada počinju svoj rad u mreži. 
Kako se upravlja korisničkim, računarskim i servisnim nalozima?

Active Directory Users and Computers i Active Directory Administrative Center predstavljaju upravljačke konzole, odnosno grafičko korisničko okruženje (GUI) za kreiranje jednog ili više korisničkih naloga. Iako grafičko okruženje ovih alata pruža laku navigaciju, kreiranje ili izmena podešavanja velikog broja korisničkih naloga u ovom slučaju može da predstavlja veliki problem.
Comma-Separated Values (CSV) Data Exchange je alat koji se koristi u komandnom promptu i služi za uvoz objekata AD u tektualni file i izvoz iz njega, čiji je sadržaj odvojen zarezima.
Uvoženjem objekata moguće je kreirati naloge ukoliko ne postoje.
Za uvoz objekata u AD ili izvoz iz njega moguće je koristiti i LDAP Interchange Format (LDIF).
To je standardni file format koji se koristi za skladištenje informacija i primenu batch komandi nad strukturama AD koje odgovaraju LDAP standardima.
Za rad sa CSV files u cilju uvoza objekata u AD moguće je koristiti Active Directory Module for Windows Powershell.

Šta su Grupne polise?

Grupne polise su jedna od najvažnijih funkcionalnosti u okviru Windows Server operativnog sistema. Grupnim polisama se upljavlja komponentama, koje su smeštene u Active Directory, na domen kontroleru, ali i na svakom serverskom i klijentskom računaru.

Ove polise daju mogućnost da upravljate svim podešavanjima u domenu AD. Korišćenjem Grupnih polisa pojednostavljuje se administriranje mrežnog okruženja, dajući administratoru sistema mogućnost centralizovane kontrole nad pravima i privilegijama koje imaju računari i korisnici. Imajući u vidu da ovaj alat pruža mogućnost primene na različitim nivoima, od lokalnih računara, preko podgrupa u domenu, do domena i grupacije domena, to omogućava precizno ciljanje svakog od navedenih segmenata i primenu definisane i podešene polise nad njim. 

  • Opis_softvera_i_modula_2019V5-4

    Opis_softvera_i_modula_2019V5-4Slicni proizvodi:
Evidencija Radnog Vremena ZKReport V16 Digitalna overa karneta DK
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

70,021.20 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKTime V18 Face
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

77,880.00 RSD


Evidencija Radnog Vremena Graficko planiranje smena
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

97,704.00 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKReport V16 Odsustva
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

97,704.00 RSD


ZKTIME SAMOSTALNI SISTEMI ZKReport V22 Visitor
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

106,200.00 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKReport V16 Elektronski karneti EK
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

146,556.00 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKReport V16 Kretanje zaposlenih
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

219,834.00 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKRestoran Menza – Kantina
Broj zaposlenih: dodatni modul, Broj terminala: neogranicen broj terminala, Vrsta Programa:

267,624.00 RSD