Evidencija Radnog Vremena ZKReport V20 Profesional PR

Brend: Evidencija Radnog Vremena
Kod proizvoda: Evidencija Radnog Vremena ZKReport V20 Profesional PR
Dostupnost: Na lageru
Cena: 94,447.20 RSD
Bez PDV-a: 78,706.00 RSD

ZKReport V20 Profesional PR funkcionalnosti

 

Modul ZKReport V20 može se instalirati samo na prethodno instaliran ZKTime V20

 

Osnovne opcije i izveštaji koje sadrži ZKReport V20

1. Preko 250 zaposlenih 
- sistem podržava preko 250 zaposlenih, uključujući i broj administratora

2. Osnovni izveštaj - ukupan broj sati provedenih na poslu u odabranom vremenskom intervalu

3. Standardni izveštaj - kalkuliše vreme u okviru smene, prikazuje vreme prijave, odjave, fizičko prisustvo, kašnjenja, raniji odlazak, fizičko prekovremeno. Ovaj izveštaj će prikazati tačne podatke ako se zaposlenima dodeli smena i uradi obračun kalkulacija.

4. Ostvareni sati za period - izveštaj koji prikazuje ukupan broj sati za ceo mesec kao i prekovremeni rad, državni praznik, bolovanja, godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo, ukupan fond sati za mesec

5. Chrono - najpopularniji izveštaj jer ne zahteva prethodno podešavanje sistema, već jednostavno prati prijave i odjave i na taj način svrstava sate

6. Pauze - u ovom modulu se vrši pregled, upravljanje i kontrola vremena provedenog na pauzi. Preduslov za modul pauze je da terminali za evidentiranje imaju funkcijske tastere

7. Kašnjenja  - izveštaj koji prikazuje sva kašnjenja u odnosu na zadatu smenu, i može da prikazuje podatke isključivo ako je zaposlenima dodeljena smena

8. Korekcija rada na neradan dan - izveštaj automatski pregleda sve neregularnosti i prikazuje samo zaposlene koji imaju kašnjenje, neopravdan izostanak, raniji izlazak, rad na neradan dan. Radi isključivo ako je zaposlenima dodeljena smena

9. Status report - prikazuje trenutnu prisutnost zaposlenih ili u zadatom trenutku koliko je prisutnih/odsutnih na radnom mestu ili na pauzi

10. Status report log - omogućava uvid u sve logove zaposlenog sa upisanim vremenom, koji je taster odabrao i na kom terminalu

Uputstvo ZKReport V20 - bitni elementi sistema

Osnovni izveštaj Kod osnovnog izveštaja pritiskom na dugme osnovni izveštaj možemo da izvučemo prikaz kompletnog zbira radnih sati koliko su radnici radili na nivou zadatog perioda. Naprimer: izaberemo jedno ili više odeljenja za koje tražimo izveštaj, izaberemo zaposlene u tom odeljenju i pododeljenju. Iznad polja u kome su prikazani selektovani zaposleni mogu se birati svi ili po jedan zaposleni. Nakon toga biramo period i potvrđujemo na dugme prikaži. U desnom prozoru se prikazuje lista odabranih zaposlenih u zadatom vremenskom periodu sa podacima o broju zaposlenih, imenu i prezimenu odeljenja kome pripadaju i ostvarenom broju radnih sati za zadati period.

Standardni izveštaj -Kao i kod osnovnog izveštaja neophodno je selektovati odeljenja, zaposlene i period za izveštavanje. Prvobitni prikaz podataka na standardnom izveštaju je sažet a predstavlja se pojedinačno: prema imenu i prezimenu i šifri zaposlenog, koliko je zaposleni imao sati kašnjenja, ranijih odlazaka, ukupnog prekovremenog rada, fizičko prisustvo, redovan rad u okviru smene, obavezan broj radnih sati za zadati period, i saldo ukupnih i prekovremenih radnih sati koji proističu iz zadate kalkulacije.
Pritiskom na karticu zaposlenog razmotava se grupa pojedinačnih podataka za izabranog zaposlenog u posmatranom periodu čime se otvara kartica ostvarenih radnih sati po smenama i danima za svaki pojedinačni dan za posmatrani izveštajni period.

Ostvareni sati za period - Na ovom izveštaju prikazan je ukupan broj radnih sati sa svim kašnjenjima, ranijim odlascima, noćnim radom, smenskim radom i odsustvima. Kao i kod osnovnog izveštaja neophodno je selektovati odeljenja, zaposlene i period za izveštavanje. Pritiskom na dugme prikaži pojavljuje se tabela koja predstavlja pregled ostvarenih sati za zadati period. Pored osnovnih podataka koji sadrže ime, prezime i šifru zaposlenog, tabela sadrži i kolone koje su proizvod zadatih kalkulacija a u skladu sa Zakonom o radu.
Prikaz efektivnih radnih sati su redovan dnevni rad, redovan noćni rad, prekovremeno, rad na državni praznik, rad na godišnji odmor, godišnji odmor, plaćeno odsustvo, državni praznik.
Pod kolonom bolovanje obuhvaćene su kolone: bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana. trudničko bolovanje, nega deteta...
Krajnja kolona predstavlja ukupan broj radnih sati.


Chrono - Izveštaj Chrono namenjen je da računa realne sate bez obzira na smenu, tako što računa samo vreme provedeno unutar objekta. Čim zaposleni napusti objekat, sistem prestaje da mu računa vreme. U izveštaju je prikazan i podatak na kom se terminalu zaposleni prijavio, odnosno odjavio, kao i podatke koliko vremena je proveo unutar objekta. Ovaj izveštaj može da se eksportuje zbirno ili na dnevnom nivou u excel formatu.

Pauze - U ovom modulu vršimo pregled, upravljanje i kontrolu vremena provedenog na pauzi. Preduslov za modul pauze je da terminali za evidentiranje imaju funkcijske tastere za odabir pauze ili instalaciju automatskog modula za prepoznavanje različitih tipova odsustva koja se definišu unutar sistema  tako što sistem sam prepoznaje razmak između odlaska i dolaska sa pauze kao i vreme u koliko sati se vrši evidentiranje događaja i na taj način dodeli vrstu pauze zaposlenom.
Ove stvari su programibilne i mogu se prilagoditi potrebama korisnika, na primer: ako zaposleni izlazi više puta u toku dana i vraća se za 3 do 7 minuta, to može da se tretira kao cigaret pauza. Na ovom primeru kreiraju se pauze za ručak, poslovni izlazak privatni izlazak. Pauze treba da budu vremenski ograničene kao i period u kom sme da se iskoristi pauza i da li pauza sme da se koristi iz više puta ili u celosti.


Podešavanje pauza - U modulu pauze prikazuju se izveštaji o odsustvima tokom radnog vremena kao što su: Pauza Službeni izlazak, Privatni izlazak, Cigaret pauza ili druga vrsta odsustva koja je u sistemu definisana kao odsustvo tokom radnog vremena, ali ne i neregularnost.
Zaposleni kod kojih se pojavljuju neregularnosti u tipovima pauza na izveštaju su obeleženi crvenom bojom. Vrste pauza se kreiraju samostalno po potrebi preduzeća, prilikom kreiranja tipa pauze mora se odabrati i željeni funkcijski taster na terminalu da bi zaposleni mogli izabrati vrstu izlaska.
Svako odsustvo se može limitirati vremenom trajanja i period u kome se može koristiti. Kršenjem pravila odsustva zaposlenima se prikazuje neregularnost u izveštaju za pauze.


Kašnjenja - Program nudi dve opcije: prikaz kašnjenja za prethodni dan i prikaz kašnjenja za zadati trenutak, koji je od veće upravljačke vrednosti. Izveštaj prikazuje predefinisano vreme u kom je zaposleni trebalo da bude prijavljen i vreme kada se zaposleni prijavio na sistem. Sistemskim podešavanjem je definisano da se ovaj izveštaj šalje nadređenima na mail adresu koja je navedena u projektnom zahtevu na dnevnom nivou. Sistem automatski sagleda sve smene i izvuče samo osobe koje su imale kašnjenje za željeni trenutak, sa tačnim vremenom.

Neregularnosti, konflikti, korekcija nepravilnosti - Ovaj modul automatski prikazuje sve nepravilnosti u radu. Izbor zaposlenog se vrši na isti način kao u prethodnim izveštajima. U nepravilnosti se ubrajaju kašnjenje, raniji odlazak, prekovremeni rad, rad na neradni dan i neopravdani izlazak, i to su nepravilnosti koje mogu biti opravdane ili neopravdane. Tako se može videti da je izabrani zaposleni imao nepravilnosti odnosno odstupanja od definisanog radnog vremena u danima kako je navedeno u njegovoj kartici.
Ukoliko se radi o opravdanom ranijem izlasku ili kašnjenju što podrazumeva da je nadređeni odobrio ovu neregularnost potrebno je uraditi korekciju prijave ili korekciju odjave. Korekcija se vrši markiranjem check boxa a u polje napomena se upisuje razlog zbog čega se neregularnost opravdava. Potvrda korekcije se konačno realizuje pritiskom na dugme snimi, nakon čega sistem primenjuje novo predefinisano radno vreme smene u vreme prijave ili odjave čime se opravdava neregularnost. Novo vreme se upisuje u kolonu korigovana odjava.
Značaj korekcije nepravilnosti se ogleda u tome što na obračun radnih sati raniji odlazak ili kasniji dolazak koji je opravdan i korigovan od strane nadređenog neće biti prikazani, radni sati će biti prikazani kao da je zaposleni radio redovno radno vreme.
Najveća prednost korišćenja izveštaja neregularnosti je u tome što će sistem automatski pregledati podatke i prikazati samo one dane u kojima je zabeležena neka vrsta neregularnosti, što pomaže sektoru ljudskih resursa.
Sledeća neregularnost je rad na neradni dan koji može biti vikendom, rad na državni ili lični praznik. Ukoliko rad na neradni dan predstavlja nadoknadu sati ili obavezu zaposlenog i ne smatra se obavezom poslodavca u smislu nadoknade, markira se polje poništi, čime se navedeni rad izbacuje iz obračuna radnih sati, što znači da neće biti tretiran prilikom obračuna radnih sati kao rad na neradan dan.


Status report - Ovaj modul prikazuje trenutno stanje i prisutnost zaposlenih a moguće je izabrati određeni period za prikaz. Odabirom svih zaposlenih ili pojedinih odeljenja moguće je videti koliko je zaposlenih prisutno, odsutno ili su na pauzi. Specifikacija je interaktivna što znači da pregled prisutnosti možemo da sortiramo po nekom od kriterijuma iz tabele. Ukoliko kriterijum za izveštaj promenimo i odaberemo zadati trenutak dobijemo izveštaj o prisutnosti na tačno definisan dan i u tačno definisano vreme. Grafički prikaz prikazuje statistički broj zaposlenih u toku izabranog dana u opciji status log odabirom odeljenja i selekcijom zaposlenih vidimo spisak svih pristiglih dešavanja sa terminala. Razmotavanjem kartice zaposlenog vidimo pristigle logove a pritiskom na log otvara se slika prilikom evidentiranja koja može da bude sa IP kamere ili slika iz terminala, kao i video zapisi prilikom logovanja u trajanju od nekoliko sekundi.
 

U opciji status log on-line selekcijom područja biramo grupu zaposlenih koje želimo da pratimo. U tabeli se vide trenutni logovi koji se automatski prikazuju na ekranu sa prikazom slike zaposlenog iz baze i uporedo slike sa IP kamere ili slike iz terminala. U opciji status log pauza selekcijom područja biramo grupu zaposlenih koje želimo da pratimo i vrstu pauze koja će se prikazivati. U tabeli se vidi svi zaposleni koji su trenutno na pauzi kao i zaposlene koji su prekoračili pauzu.

 
  • Opis_softvera_i_modula_2019V5-4

    Opis_softvera_i_modula_2019V5-4Slicni proizvodi:
Evidencija Radnog Vremena ZKReport V20 Light LR
Broj zaposlenih: do 100 zaposlenih, Broj terminala: 5 terminala, Vrsta Programa: ZKReport

47,223.60 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKReport V20 Business RR
Broj zaposlenih: do 250 zaposlenih, Broj terminala: 20 terminala, Vrsta Programa: ZKReport

63,507.60 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKTime V20 Business RT
Broj zaposlenih: do 250 zaposlenih, Broj terminala: 20 terminala, Vrsta Programa: ZKTime Osnovna

73,278.00 RSD


Broj zaposlenih: do 500 zaposlenih, Broj terminala: 20 terminala, Vrsta Programa: ZKTime Osnovna

138,414.00 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKTime V22 Corporate CT
Broj zaposlenih: preko 500 zaposlenih, Broj terminala: 20 terminala, Vrsta Programa: ZKTime

195,408.00 RSD


Kontrola Pristupa ZKAccess V16 WEB
Broj zaposlenih: do 500 zaposlenih, Broj terminala: 20 terminala, Vrsta Programa: Samostalni

819,864.00 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKTeco LAN Dodatna licenca
ZKTeco LAN Dodatna licenca za pristup sa vise racunara u okviru iste LAN mreze, Moze da se

2,442.60 RSD


Evidencija Radnog Vremena Graficko planiranje smena
ZKReport V16 Graficko planiranje smena jednostavno grafičko planiranje rasporeda smena, dodela

97,704.00 RSD


Evidencija Radnog Vremena ZKReport V16 Odsustva
Najbolje rešenje za velike i srednje kompanije Planiranje godišnjih odmora, zahtevi,

97,704.00 RSD